طریقه نگهداری دف پوستی

نکاتی مهم در رابطه با حفظ و نگهداری از دف پوستی :

پوست دف از بافتی تشکیل شده است که سابقا زنده بوده و باتغییرات دمایی و رطوبت واکنش نشان میدهد.

دمای نگهداری از دف:
بهترین دمابرای نگهداری دف های پوستی دمای اتاق و درداخل کاور میباشد.

رطوبت زدایی و گرم کردن پوست دف:
برای گرم کردن دف بهتر است از تشک های برقی امروزی استفاده کنید ویادر مجاورت بخاری یامنبع حرارت غیر مستقیم قرار دهید و با دست. پوست دف را بخوبی مالش دهید تا گرمای ملایم به تمام قسمت های پوست تقسیم شود

خشکی پوست دف:
اگر دف پوستی مانند سابق چربی معمول را در خود ندارد از روغن زیتون استفاده کنید اما به مقدار بسیار کم زیرا مقدار فراوان باعث پوسیدگی و افت کیفیت تدریجی پوست میشود.

دو عامل مهم که پوست دف را تخریب میکند:

1.درمعرض مستقیم باد کولر و محیط بسیار مرطوب
2.حرارت شدید و مستقیم به پوست که باعث ترکیدگی و وتخریب بافت های پوست میشود.

مقاله مرتبط : شعر دف نوازی