بداهه نوازی های استاد میرکمال با سازهای(نی،دف،تنبور) در طبیعت

بداهه نوازی های استاد میرکمال با سازهای(نی،دف،تنبور)در طبیعت زیبا و بکر روستای لویه رودبار تقدیم نگاه شما سروران عزیز،امیدوارم حال دلتان را به احسن الاحوال مبدل سازم با آرزوی سلامتی و سعادتمندی برای یکایک هم میهنان صبورم هو حق یاعلی مدد التماس دع