اجرای گوشه ای از «قطعه : ساقی نامه» توسط: «گروه موسیقی عرفانی بشیر»
مدرس و عضو رسمی خانه موسیقی
مؤسس آکادمی دف بشیر
۲۰سال سابقه درخشان
در امرتدریس و اجرا:(ترحیم،عروسی،مولودی،افطاری
و سمینار،همایش و کلیه مجالس و..)