قطعه مولا جانم به همراه تنبور و دف | گروه موسیقی عرفانی بشیر

گروه موسیقی عرفانی بشیر ، قطعه مولا جانم به همراه تنبور و دف ، تنبور:استاد کیوان کیانیان ، دف:میرکمال(علی کیوانلو) ، آواز:بشیر محمدزاده | ۰۹۱۲۵۵۰۴۵۹۱