قطعه:ناله به دل

آهنگساز و پیانیست:میرکمال

خواننده:بشیر محمدزاده

تقدیم نگاه پر مهرتان

🌹🌹🌹🌹🌹🌹

اگر به دلتان نشست به دیگر علاقمندان نیز انتقال دهید،ممنونم🙏

جا دارد در اینجا تشکر کنم از زحمات فراوان عموی عزیزم جناب آقای حمیدرضا محمدزاده و خانواده محترم ایشان که در تهیه و ضبط این قطعه صمیمانه ما را یاری کردند