قطعه:همه جا بروم به بهانه تو،به عشق صاحب عزای حسینی حضرت مهدی(عج)در شب پنجم محرم الحرام۱۴۴۱ه.ق به همراه نی،دمام،سنج،شیپور در ضمن جناب احمد ایراندوست بازیگر محبوب کشور هم در جمع دمام زنان،به نواختن دمام میپردازند به عشق امام زمان،لطفا در این شبها هر کجا دلتون شکست ما را هم از دعای خیرتان بهره مند سازید،هو حق یاعلی مدد «گروه موسیقی عرفانی بشیر»