مداحی نوحه خوانی (امام زاده زید) بر سر مزار حضرت میر مظهر ، علیشاه و بی بی ام الفقرا و مرحومه زهرا سادات موسوی نثار روحشان صلواتی به همراه حمد و سوره هدیه کنید.