قطعه:مردان خدا

از طرف:گروه موسیقی عرفانی بشیر

تقدیم به سردار دلها

شهید والا مقام:سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
و همرزمان شهیدش،که به معنای واقعی کلمه،مردان خدا بودند

روحشان شاد و یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد