کنسرت گروه موسیقی عرفانی بشیر | قطعه ساقی نامه

کنسرت گروه موسیقی عرفانی بشیر ، قطعه ساقی نامه ، آواز : بشیر ، نی : میرکمال ، تنبک : همدانیان ، تقدیم شما خوبان | ۰۹۱۲۵۵۰۴۵۹۱