تشخیص ریتم و وزن خوانی با گوش

تشخیص ریتم و وزن خوانی با گوش

یک راه تمرین ریتم و وزن خوانی برای موسیقی دان ها شکستن ریتم ها در قطعاتی کوچکتر و راحت تر قابل تشخیص به عنوان زیرالگو است. برای مثال یکی ممکن است با یادگیری صدای تمامی تلفیق های نت های چهار هشتم و باقی هشتم ها شروع کند و بعد سراغ پترن های 4 نت کنار هم برود.

راه دیگر تمرین ریتم توسط حافظه عضلانی یا یاد دادن ریتم به عضلات مختلف در بدن است. یکی ممکن است با ضرب زدن یک ریتم با دست و پا شروع کند یا یک سیلاب مانند “تا” را با یک ریتم بخواند و یک موسیقی دان سر اجرای موسیقی ممکن است هم دست، هم پا و یا صدا را به طور هم زمان برای ریتم نوازی درست بکار ببرد.

مترونوم ممکن است در حفظ تمپو دقیق کمک کننده باشد.