تصنیف چیست؟

معمول‌ترین و رایج‌ترین قطعات ساخته شده در موسیقی سنتی  تصنیف است که وزن متریک “Metric” دارد .
در تفاوت بین ترانه و تصنیف در ساده ترین تعریف بهتر است بگوییم تصنیف نزد ما ایرانیان آهنگی است ریتمیک بر اساس موسیقی و شعر و سازهای سنتی و ترانه آهنگی است بر مبنای سبک های گوناگون موسیقی و  سبک های شعری گوناگون و البته سازبندی گوناگون چه فرنگی و چه فارسی .
مثلا آهنگ مرغ سحر با شعر  ملک الشعرای بهار و آهنگ مرتضی نی‌داوود یک تصنیف است و آهنگ ما دو تا ماهی بودیم با شعر شهیار قنبری و اهنگ بابک افشار و تنظیم واروژان و صدای گوگوش یک ترانه است.
تصنیف در مجموع فضای سنتی و ترانه فضای پاپ و مدرن دارد . این ساده ترین تعریف برای فهم تفاوت این دواست.