نت چیست ؟

همانند زبان فارسی که الفبایی دارد ، زبان موسیقی هم الفبایی دارد که به هر حرف از این الفبا نت می گوییم

می باشند ( Do re mi fa sol la siنتها شامل :دو ر می فا سل لا سی )

گام چیست ؟
تعریف ساده گام این است که اگر از یک نت شروع کنیم به همان نت برسیم یک گام را طی کرده ایم

مثال :دو ر می فا سل لا سی دو
ضرب چیست ؟

اگر تا حالا به یک اهنگ گوش داده باشید به این نتیجه رسیده اید که همراه با ریتم (وزن موسیقی) یا با دست یا با پا یا با گردن یا با کمر اهنگ را همراهی میکنید شاید هم همه را باهم حرکت بدهید که دراین صورت دیگر همراهی با موسقی نمی باشد و رقص نام دارد. خوب این حرکت ها همان وزن موسیقی یا ضرب نام دارد.

ولی برای اینکه یک واحد همگانی برای ضرب داشته باشیم ضرب را تعریف میکنیم که :

پاشنه پای خود را روی زمین بگذارید و نک پنجه ها را بالا بیاورید

ضرب از اینجا شروع می شود که : در تقریبا یک ثانیه پنجه پای خود را به زمین بزنید(نیم ضرب) سپس به جای اول خود برگردانید(نیم ضرب دیگر که در کل یک ضرب می شود)

خوب ضرب بالا را اگر ضرب ساده بگوییم چندنوع ضرب دیگر هم وجود دارد که بعدها توضیح میدهم.

ارزش های نتی :

1- نت گرد : ارزش این نت چهار ضرب متوالی است یعنی باید یک نفس نت چهار ضرب را زد و شکل ان در درس اول کتاب شیوه نی نوازی موجود است که شکل ان به صورت یک بیضی افقی (خوابیده) تو خالی است

2- نت سفید : ارزش این نت دو ضرب متوالی می باشد و شکل ان نت گرد با یک دم عمودی اضافه است

3- نت سیاه : ارزش این نت یک ضرب می باشد و شکل ان یک نت سفید توپر است

4- نت چنگ : ارزش این نت نصف (2/1) ضرب است و شکل ان نت سیاهی است که در انتهای دم ان یک دمچه متصل وجود دارد و اگر دو تا از انها کنار هم قرار گیرند با یک خط افقی به دم هم وصل می شوند

5- نت دولا چنگ : ارزش این نت ربع ضرب (4/1) است یا به عبارت دیگر نصف نت چنگ است و شکل ان نت چنگی است که دوتا دمچه دارد و اگر دو یا چهار یا چند تا از انها به هم وصل شوند با دوخط افقی موازی در دمچه ها به هم وصل می شوند

6- نت سه لاچنگ ،چهارلاچنگ و… هم به ترتیب 8/1،16/1و…. است

خطوط حامل چه هستند ؟

خطوط حامل پنج خط می باشند (البته قابل افزایش هم می باشند)که اگردرس های کتاب را نگاه کنید نت ها برروی انها سوار می شوند

میزان چیست ؟ خط هایی عمود بر خط حامل که موسیقی را به قطعات با ضرب های مساوی تقسیم می کند