تمرینات ورزشی جهت تقویت دست نوازندگان

نرمش انگشتان، ساعد، مچ و کف دست که قبل تمرین و بعد تمرین باید انجام دهیم.

نوازندگان موسیقی و ساز هم همانند ورزشکاران نیاز به تمرین و گرم کردن دارند تا همیشه به اصطلاح روی فرم بمانند. نوع نرمش نوازندگان با ورزش های دیگر متفاوت می باشد.

به دلیل اینکه نوازندکان از دستان ، مچ و انگشتان خود بیشتر استفاده میکنند تمرینات کششی می تواند کمک بسزایی در زیبا نواختن نوازنده ایفا کند.